Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Att söka och köpa mediciner på nätet

 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Vi är en forskargrupp vid Lunds universitet som vill undersöka på vilket sätt människor i Sverige handlar läkemedel. Eftersom den svenska läkemedelsmarknaden har omreglerats och vården blivit alltmer digital, finns idag flera olika inköpskanaler. Det finns enbart liten kunskap om hur inköp av mediciner sker i Sverige. Vi är därför intresserade av att veta var och hur du köper mediciner. Dessutom vill vi att du funderar över vad du skulle göra om du upplevde behov av receptbelagda mediciner som doktorn inte skriver ut. Kanske för att medicinen inte finns tillgänglig på den svenska marknaden eller för att doktorn inte anser den lämplig för dig. Vi vill gärna ha dina synpunkter och ber dig svara på Folklivsarkivets frågelista ”Att söka och köpa mediciner på nätet”.

 

Hur får jag information om resultatet av projektet?

När studien är avslutad kan du få ta del av resultaten genom att kontakta forskarna i projektet. Våra namn finns angivna nedan. Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

 

Hur svarar jag på frågorna?

Frågelistan berör olika frågor relaterade till att söka och köpa mediciner på nätet, så som teknikanvändning och erfarenheter av att söka information på nätet. Skriv gärna en berättande text som svar på frågorna.

Du berättar anonymt genom att följa länken till de digitala frågelistorna från ingångssidan  www.folklivsarkivet.lu.se Inga identifierande personuppgifter kan kopplas till dina svar. Däremot ställer vi vissa bakgrundsfrågor som t.ex. ålder och kön som hjälper oss att sätta svaret i sitt sammanhang. Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Ditt deltagande är frivilligt. Genom att svara på frågelistan samtycker du till att delta i projektet. Ditt samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som har hämtats in dessförinnan får dock användas i forskningen. Det insamlade materialet lagras i 10 år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statlig forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1).

 

Uppföljande intervju

Vill du vara med i en uppföljande intervju som tar ca 30 - 60 minuter? I så fall ber vi dig kontakta Cecilia Andersson, cecilia.andersson@kultur.lu.se. Då kommer vi överens om tid och plats för intervjun. Intervjun kan antingen genomföras personligen eller digitalt, exempelvis via Zoom. Vid kontakt med Cecilia Andersson får du kompletterande information vilket ger dig möjlighet att avgöra om du önskar delta i intervjun.  

 

Kontaktpersoner

Om du har frågor om projektet kan ställas till Cecilia Andersson. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter.

Cecilia Andersson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, cecilia.andersson@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv, gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Vilka digitala redskap använder du (exempelvis dator/laptop, surfplatta, mobil)? 
Hur beskriver du din egen erfarenhet av och kunskap om att söka, hitta och ta dig fram på nätet och i sociala medier? 
Har du letat information för att köpa receptfria läkemedel?
Har du letat information för att köpa receptbelagda läkemedel? 
Har du köpt receptfria läkemedel på nätet?
Har du köpt receptbelagda läkemedel på nätet?
Vet du om läkemedlet du köpte var godkänt att köpa i Sverige?
Spelar det någon roll om läkemedlet du köpte var godkänt av läkemedelsverket att köpa i Sverige?
Varför köper du läkemedel på nätet?
Känner du dig trygg med att handla läkemedel på nätet?
Vad får dig att lita på hemsidan som du handlar läkemedel ifrån? Och vad får dig att inte lita på hemsidor som säljer läkemedel på nätet?

Känner du till följande symbol?

Bakgrund
Kön
Ålder
Högsta utbildningsnivå
Var är du född?
Vilket av följande stämmer in på din familj?
Var bor du?
Arkivering
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min epostadress för informationsutskick:

Din epostadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se