Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

12 maj - dagbokens dag 2022

 

Den 12 maj har Folklivsarkivet vid Lunds universitet sitt årliga upprop till människor över hela Sverige att skicka in dagboksanteckningar som fångar deras vardag. Dagböckerna arkiveras i Folklivsarkivet och är tillgängliga för forskning och allmänhet. Dagbokens dag är ett samarbete mellan Folklivsarkivet och Mass Observation Archive (MOA) vid Sussex universitet för att samla in dagboksanteckningar från människor av alla åldrar, bakgrunder och sysselsättningar i Storbritannien och Sverige.
 

Skriv så mycket eller lite du vill; om vad du gör, vilka du möter, vad ni talar om, vad du jobbar med, vad du ser och hör omkring dig. Vad tänker och tycker du, vad drömmer du om och vad oroar du dig för?

(Denna fråga är obligatorisk)
Jag donerar min dagbok från 12 maj 2022 till Folklivsarkivet och godkänner att den arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar. Jag är införstådd med att dagboken är fritt tillgänglig för arkivets användare: studenter, forskare och allmänhet. Jag ger mitt samtycke till att Folklivsarkivet kan reproducera dagboken, helt eller delvis, på webbplatser och i publikationer inom ramen för arkivets verksamhet och i den mån lagstiftningen tillåter.
Jag är född:
Vem skriver? Berätta gärna mer om dig själv för att sätta dagboken i ett sammanhang om hundra år. Avstå från uppgifter som kan identifiera dig eller andra nära dig.