Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Komplimanger – hur de ges och tas emot

 

Komplimanger används ofta socialt och används primärt för att tala väl om någon eller till någon. Det betraktas som en vänlighet men kan formuleras på flera olika sätt och av olika anledningar.

Syftet med den här frågelistan är att undersöka människors förhållande till komplimanger. Den genomförs inom ramen för utbildningen i etnologi vid Lunds universitet. 

Frågelistan har fem övergripande frågor som är tänkta som vägledning. Du kan svara på alla frågorna eller göra ett urval. Bakgrundsfrågorna är till för att sätta svaren i en kontext. Skriv gärna i berättande form.

Ditt svar är anonymt och arkiveras Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att närsomhelst avbryta din medverkan. Genom att svara på frågelistan samtycker du till att delta i undersökningen. 

För information mer om frågelistan, arkivering och svar: kontakta Gabi Louisedotter: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Komplimanger
Vad är en komplimang? Hur skulle du definiera vad en komplimang är? Hur värderar du komplimanger som du får av en bekant jämfört med komplimanger som du får av en främling? Hur är det med komplimanger du får på sociala medier?
Vilka komplimanger brukar du ge? Vem brukar du ge komplimanger till? Finns det kretsar du ger fler komplimanger inom? Kanske på jobbet, bland kompisar eller något annat? Ger du komplimanger till främlingar? Tror du att du ger fler komplimanger än du får? Varför tror du det?
Vilka komplimanger brukar du få? Får du fler komplimanger för ditt utseende, din personlighet, saker du gör eller något annat? Hur värderar du olika typer av komplimanger? Får du komplimanger i vissa situationer eller miljöer mer än i andra? Vilka? Upplever du att det finns grupper eller umgängen där du får fler/färre komplimanger?
Berätta om en komplimang som du har fått Redogör för ett tillfälle som du minns när du fick en komplimang. Vad hände? Var var ni någonstans när du fick komplimangen? Vad var komplimangen? Hur kände du när du fick den och efteråt? Vad betydde komplimangen för dig?
Opassande komplimanger Vilka komplimanger tycker du är opassande? Undviker du att ge vissa komplimanger för att de skulle kunna uppfattas som opassande? I vilka situationer då? Har du fått en komplimang som du uppfattar som opassande? Berätta vad som hände. Vad var det som gjorde den opassande? Vad tror du syftet med komplimangen var från personen som gav den?
Bakgrundsuppgifter
Vilket år är du född?