Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Dina personuppgifter

 

Vi vill veta vad du tänker om att museer och arkiv samlar in personuppgifter. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara och är helt anonym. 

När vi tar emot bilder eller berättelser vill vi veta mer om den som bidragit. Det är information som hjälper framtiden att förstå oss på 2020-talet. Vi frågar också efter kontaktuppgifter för att kunna nå personen, om det skulle behövas. Denna information räknas som personuppgifter (uppgifter som var för sig eller tillsammans identifierar personer). Även bilder på personer och röstinspelningar är personuppgifter.

Enkäten är en del av Folklivsarkivets medverkan i projektet Sjyst data, som drivs av RISE (Research Institutes of Sweden) och handlar om säker och etisk hantering av personuppgifter. Har du frågor om enkäten kontakta: expedition@folklivsarkivet.lu.se

Det finns 11 frågor i denna enkät.